Súťažné páry

Spoločenské tance pre deti – súťažné páry

Náplňou tanečného kurzu je hravou formou naučiť deti jednoduché tanečné prvky a spojiť koordinovaný pohyb s hudbou. Deti sa naučia základné kroky z jednotlivých latinsko-amerických a štandardných tancov. Počas kurzu deti rozpoznávajú rytmus, oboznamujú sa s históriou jednotlivých tancov a učia sa základy tanečnej etikety. Skúsení tanečníci reprezentujú klub na domácich aj medzinárodných súťažiach.

celoročný kurz 

  • 2 x týždenne po 45 min

Časový harmonogram:

Utorok:   17:15 – 18:00 hod – súťažné páry

Štvrtok:   17:15 – 18:00 hod – súťažné páry