Cenník

Dunajská Lužná

Deti (1 x týždenne)100,- € / polrok
Deti (2 x týždenne)200,- € / polrok
Latino Ladies / Salsa / Flamenco   60,- € os./ 10-týždňov
Spoločenské tance pre páry60,- € os./ 10-týždňov
Párový kurz „PRO-AM“70,- € os./ 5 lekcií