Cenník

 

Deti (1 x týždenne) 120,- € / polrok
Deti (2 x týždenne) 240,- € / polrok
Latino Ladies 65,- € os./ 10-týždňov
Spoločenské tance pre páry 65,- € os./ 10-týždňov
Párový kurz „PRO-AM“ 75,- € os./ 5-týždňov