Cenník

Dunajská Lužná

Deti (1 x týždenne)120,- € / polrok
Deti (2 x týždenne)240,- € / polrok
Latino Ladies / Salsa / Flamenco   65,- € os./ 10-týždňov
Spoločenské tance pre páry65,- € os./ 10-týždňov
Párový kurz „PRO-AM“75,- € os./ 5 lekcií