KURZY V ALŽBETINOM DVORE

Deti 

             70,- € os./ polrok          

Latino girls              70,- € os./ polrok
Latino ženy              40,- € os./ 10 lekcií
Páry            40,- € os./ 10 lekcií

 

KURZY V DUNAJSKEJ LUŽNEJ

Deti               70,- € os./ polrok               
Latino girls              70,- € os./ polrok
Latino ženy              40,- € os./ 10 lekcií
Páry            40,- € os./ 10 lekcií

 

KURZY V BRATISLAVE

Deti               80,- € os./ polrok               
Latino girls              80,- € os./ polrok
Latino ženy              50,- € os./ 10 lekcií
Páry            50,- € os./ 10 lekcií